Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023 12:51:12


Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma BATEKO Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę przy ul. Rybnicka 11, 44-207 Rybnik.

2. Firma ta odpowiada za funkcjonowanie portalu bcs24.online.

Dane kontaktowe administratora

1. Kontakt z administratorem odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej lub tradycyjną pocztę.

2. Kontakt pocztą elektroniczną - wyślij wiadomość e-mail na adres rodo@bateko.pl.

3. Kontakt pocztą tradycyjną (papierową) - na adres siedziby firmy.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Firma nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Inspektor nie został wyznaczony, ponieważ przepisami prawa nie została zobowiązana do wyznaczenia takowego.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

1. Dane użytkowników przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi BCS24.online oraz urządzeń diagnostycznych.

2. Część danych może być gromadzona w celach marketingu bezpośredniego lub celach analitycznych i diagnostycznych usługi, jeżeli użytkownik udzielił oddzielnej zgody na przetwarzanie takich danych.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Okres przechowywania danych

1. Dane użytkownika w usłudze bcs24.online przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia zamknięcia lub usunięcia konta.

2. Dane ksiegowe potrzebne do przetwarzania faktur i zamówień na usługi płatne, przechowywane są przez 5 lat od wystawienia faktury lub zamówienia.

3. Dane zgromadzone z urządzeń końcowych użytkownika (IoT) przechowywane są przez 10 lat - do celów podnoszenia jakości usługi.

4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do wglądu i edycji jego danych.

5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych.

Pliki cookies

1. Administrator danych zamieszcza na urządzeniu dostępowym użytkownika pliki Cookies, które przechowują dane użytkownika, jak i dane, które umożliwiają identyfikację użytkownika i jego zachowanie w systemie informatycznym.

2. Pliki Cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika mają charakter trwały (nie zostają usunięte po opuszczeniu strony), tymczasowy (zostają usunięte po upływie określonej ilości godzin) lub sesyjny (zostają usunięte po zamknięciu okna przeglądarki). Rodzaj pliku Cookies dobierany jest adekwatnie do zastosowania zgromadzonych w nim danych.

3. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celach:

a) zbierania anonimowych statystyk,

b) zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,

c) optymalizacji strony,

d) reklamowym,

e) zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,

f) obsługi sesji użytkownika,

g) zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.