Regulamin usługi

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2023 12:51:12


1. Użytkownikiem usługi może być dowolny obywatel Unii Europejskiej, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem korzystania z usługi jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

3. Korzystanie z wersji płatnej usługi wymaga podania danych rozliczeniowych firmy lub numeru podatkowego, jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną.

4. Jeżeli użytkownik udostępnia swoje dane innej osobie lub zakłada konto obserwującego innej osobie, to oświadcza, że posiada jej bezpośrednią zgodę na wykonanie tej czynności.

5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za dane, jakie wprowadza do systemu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do kasowania lub zmiany danych, które naruszają dobre obyczaje, utrudniają innym użytkownikom korzystanie z usługi, naruszają prawa podmiotów trzecich, zostały przesłane bezprawnie lub naruszają przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

7. Wszelkie próby włamania do systemu lub ataku na infrastrukturę skutkujące niewłaściwym działaniem usługi będą zgłaszane organom ścigania i będą skutkowały trwałym zawieszeniem konta.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usługi po uprzednim powiadomieniu użytkowników o tym fakcie.